Skip to main content

Zohar h_adash

Extent
130
Name 
Rabi Shim_on ben Yoha_i.
Date 
Thu, 01/01/1885
Description 
Sefer Zohar h_adash = Zoar_ khodosh_ : _al h_amishah h_umshe Torah, v_e-H_amesh megilot, v_e-tikunim, v_e-Midrash ha-ne_elam / meha-tana ha-elok_i Rabi Shim_on ben Yoha_i